Kennisbank: Wat is een inverter & omvormer

Omvormer of Inverter

De omvormer (ook wel inverter genoemd) is een belangrijk apparaat in iedere net-gekoppelde zonnestroom installatie. De omvormer vervult hier namelijk meerdere taken. De belangrijkste taak is het omvormen van de door de zonnepanelen geleverde gelijkstroom in wisselstroom. Hierbij moet de omvormer met verschillende zaken rekening houden. Zo moet de wisselstroom synchroon lopen met de stroom van het net en moeten de zonnepanelen op hun meest efficiënte spanning bedreven worden, het zogenaamde Maximum Power Point Tracking(MPPT).

Het streven van een omvormer is meestal om zoveel mogelijk energie te oogsten uit de aangesloten zonnepanelen en in nuttige elektriciteit voor het net om te zetten. Dit impliceert het nastreven van een maximale efficiëntie. Buiten deze functies voor opbrengst optimalisatie heeft de omvormer ook nog een veiligheidsfunctie. Hiervoor wordt het net constant in de gaten gehouden en als deze buiten gespecificeerde toleranties komt voor spanning of frequentie, dan schakelt het veiligheidssysteem de omvormer uit. Dit om eiland bedrijf te voorkomen. Een monteur moet immers zeker weten dat er nergens spanning meer op staat als hij de hoofdschakelaar in de meterkast omzet om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten.

Bekijk ook onze pagina over zonnepanelen.

Drie-Fasen omvormers

Een vergelijking tussen éénfase- en driefase-invoeding. Te zien is het gearceerde deel van het vermogen wat moet worden gebufferd tussen de fasen. Bij driefasen-invoeding is dit veel minder dan bij een enkele fase.

De meeste standaard omvormers zijn slechts geschikt voor het opwekken van één fase. Dit is voor kleine systemen geen probleem, maar naarmate de invoeding groter wordt nemen de voordelen van gelijktijdig invoeden op drie fasen toe. Zo is het beter voor de netbalans en zijn de kabelverliezen geringer bij drie-fasen. Invoeden op drie fasen kan door gebruik te maken van drie omvormers die ieder op één fase invoeden, maar er zijn ook omvormers die direct drie fasen produceren. Dit heeft grote voordelen voor de omvormer. Doordat er met drie fasen een veel constanter vermogen geleverd wordt hoeft er veel minder vermogen gebufferd te worden. Dit is efficiënter en kosten besparend.

s

Experience Center

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen? Maak dan een afspraak in ons Experience Center

Afspraak maken

Webshop

Wilt u direct groene producten, zoals LED Lampen of Zonnepanelen, bestellen? Dan kunt altijd terecht in onze webshop.

Bezoek de webshop

Meer over de producten van Green Recovery