Disclaimer

Disclaimer

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Recovery b.v.

De informatie op deze website wordt door Green Recovery b.v. met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Green Recovery b.v. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Green Recovery b.v. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Green Recovery b.v.niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Green Recovery b.v. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.


Experience Center

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen? Maak dan een afspraak in ons Experience Center

Afspraak maken

Webshop

Wilt u direct groene producten, zoals LED Lampen of Zonnepanelen, bestellen? Dan kunt altijd terecht in onze webshop.

Bezoek de webshop

Meer over de producten van Green Recovery